Jaarverslagen

Wat staat er in ons jaarverslag?

Onze uitvaartvereniging is zoveel mogelijk transparant. In het jaarverslag kunt u lezen hoe het de vereniging is vergaan in het verslagjaar.

Hoeveel uitvaarten zijn er verzorgd? Welke middelen heeft de vereniging ter beschikking? En hoeveel is er in het afgelopen jaar geïnvesteerd? Hoe is het met de bezittingen van de vereniging en wie vertegenwoordigd u als lid in het bestuur? Dit alles leest u in ons jaarverslag.

Klik op onderstaande links om de jaarverslagen te downloaden

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019

jaarverslag 2020

De Algemene Ledenvergadering

De vereniging schrijft jaarlijks minimaal 1 Algemene Ledenvergadering uit. Deze wordt aangekondigd in de Barneveldse Krant en op de website. Tijdens deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid, vinden er bestuursverkiezingen plaats en wordt de jaarlijkse ledenkorting vastgesteld. Alle leden zijn bij deze vergadering welkom.

In 2020 heeft de Algemene Ledenvergadering digitaal plaatsgevonden op maandag 30 november 2020. De leden hebben ingestemd met het toevoegen van het batig saldo aan de reserve. Vanwege de coronamaatregelen is nog niet bekend wanneer de jaarvergadering 2021 kan plaatsvinden.