Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Barneveld

De Laatste Eer is opgericht op 27 februari 1934. Wij verzorgen een betaalbare uitvaart volledig naar wens van de overledene en/of diens nabestaanden. Levensbeschouwing of geloofsovertuiging is voor ons niet maatgevend: wij staan voor een ieder klaar bij begrafenissen en crematies. Eerst komende Algemene Ledenvergadering vind plaats op maandag 20 november 2023 in het restaurant van de Veluwehal. Aanvang 20:00 uur. Klik op het kopje “de vereniging” op “algemene ledenvergadering 2023” voor meer informatie.