Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" Barneveld

De Laatste Eer is opgericht op 27 februari 1934. Wij verzorgen een betaalbare uitvaart volledig naar wens van de overledene en/of diens nabestaanden. Levensbeschouwing of geloofsovertuiging is voor ons niet maatgevend: wij staan voor een ieder klaar bij begrafenissen en crematies. Eerst komende Algemene Ledenvergadering zal in 2024 plaatsvinden. Datum is nog niet bekend.