Tussen het overlijden en de uitvaart

De eerste dag is vooral bedoeld voor het eventueel overbrengen van de overledene van de overlijdenslocatie (bijv een ziekenhuis) naar de plaats waar de overledene wordt opgebaard, en de laatste verzorging.

Met de familie is dagelijks contact over de verdere voorbereiding van de dag van de uitvaart. Voor de direct naaste familie is deze periode vooral bedoeld om persoonlijk afscheid te nemen en zich voor te bereiden op het definitieve afscheid.  

De uitvaartplechtigheid wordt voorbereid. Zo nodig worden medewerkers of diensten van anderen (bijv dragers) gebeld zodat zij beschikbaar zijn op de dag van de uitvaart. Een eventuele condoleanceavond wordt gepland en benodigdheden ingekocht.

Families willen soms na afloop nog enige tijd bij elkaar zijn en een broodmaaltijd gebruiken. Ook dat kan en wordt geregeld door de uitvaartvereniging.