Na de uitvaart

Nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap kan soms ingewikkeld zijn. TowerSquare RegisterExecuteur gevestigd in Barneveld kan u hierbij van dienst zijn. De werkzaamheden die verricht worden variëren van het opzeggen van een abonnement tot het opmaken van de boedelbeschrijving. Ook het indienen van de aangifte erfbelasting en de finale verdeling kunnen worden uitgevoerd. Deskundig, betrokken en transparant zijn de drie kernwoorden van TowerSquare

Dankbetuiging

Enige weken na de dag van de uitvaart zal de uitvaartleider contact met u opnemen of u een zogenoemde dankbetuiging wilt versturen en/of plaatsen in de krant. Dit alles naar uw wensen. Net als bij de rouwkaart of rouwadvertentie, moet deze tekst zorgvuldig opgesteld worden. De Laatste Eer kan u hierbij helpen.

Grafmonument

Na verloop van tijd kan de rustplaats van uw dierbare worden voorzien van een grafmonument. De Laatste Eer kan u adviseren. Zie ook: Handige links.

Nazorg

Het overlijden van een geliefde brengt een groot verdriet met zich mee. Rouwen is een natuurlijk proces dat u in staat stelt om dit verlies te verwerken. Maar soms is het verdriet zo ingrijpend dat u vast komt te zitten in het rouwproces. Rouwbegeleiding neemt uw verdriet niet weg maar biedt u ondersteuning bij het vinden van een nieuwe balans in uw leven.

Als u lid bent van een kerkgenootschap kunt u contact opnemen met uw pastoor, pastoraal werker of predikant. Op de website pratenoververlies.nl kunt u meer lezen over rouwverwerking. Ook kunt u via deze website chatten tussen 16.00 en 22.00 uur met een goed getrainde en vaak ervaringsdeskundige vrijwilliger.

Factuur

Wij hebben de gewoonte om de factuur te verzenden aan de contactpersoon van de familie. Uiteraard kan dit ook op een ander moment en/of naar een andere persoon.

Het is mogelijk dat u uw verzekeraar verzoekt (als er een uitvaartpolis is die uitkeert in geld) de uitkering van deze polis rechtstreeks naar onze vereniging over te laten maken. Uiteraard zal dit bedrag dan in mindering worden gebracht op de te betalen kosten van de uitvaart.