Voorbereiding op het overlijden

Een overlijden komt soms na een periode van ziekte maar het kan ook plotseling plaatsvinden. In de periode tussen overlijden en begrafenis of crematie moet heel veel geregeld worden. Daarom is het goed om nu al na te denken over hoe u het afscheid vorm wilt geven.

Regel daarnaast een aantal praktische zaken. Schrijf uw wensen op en bewaar deze op een voor uw nabestaanden bekende plaats.

Wat moet u van tevoren regelen? Een checklist.

1. Wie is het aanspreekpunt na het overlijden?
2. Zijn alle wensen bekend?
3. Is er een testament?
Zorg dat uw aanspreekpunt dat weet te vinden.
4. Is er een testamentair-executeur?
Zorg dat uw nabestaanden hem of haar zo spoedig mogelijk na het overlijden informeren zodat hij of zij het werk kan doen wat van hem of haar verwacht wordt.
5. Is er een uitvaart- of overlijdensrisicoverzekering?
Zorg dat men de polis kan vinden.
6. Is er een adressenlijst?.
Maak een adressenlijst van diegenen die bericht moeten ontvangen van uw overlijden. Actualiseer zo nu en dan de adressenlijst.
7. Welke uitvaartverzorger gaat uw uitvaart verzorgen?
Maak vrijblijvend een afspraak met ons en bespreek al uw wensen.
8. Wilt u een rouwkaart?
Wilt u via de sociale media uw overlijden kenbaar maken? Of in de krant?Leg dit vast. Denk na over hoe bijvoorbeeld de rouwkaart eruit moet zien.
9. Wordt u begraven of gecremeerd?
10. Wilt u een afscheidsbijeenkomst?
Zo ja, op welke locatie?
11. Bent u lid van een kerkgenootschap?
Wilt u een kerkdienst met een pastoor of dominee als voorganger?
12. Zijn er mensen in uw omgeving die een persoonlijk woord willen spreken?


Codicil opstellen

Wij adviseren u dan ook om al tijdens het leven hierover na te denken en één en ander op papier te zetten. Wij kunnen u hiermee behulpzaam zijn. Wij hebben codicillen beschikbaar waarop u uw wensen voor een begrafenis of crematie kunt vermelden. U kunt dit ook online regelen.

Wanneer u een prijsopgaaf wilt ontvangen, kunt u vrijblijvend contact opnemen met De Laatste Eer.

Offerte opvragen