Over De Laatste Eer Barneveld

Onafhankelijke vereniging voor iedereen

De Laatste Eer Barneveld is geen commerciële uitvaartverzorger, maar een uitvaartvereniging. Wat is het verschil daartussen en waarom zou u lid worden?

De Laatste Eer is een zelfstandige uitvaartvereniging zonder commercieel oogmerk. Wij hebben geen enkele binding met een verzekeringsmaatschappij. Wij staan voor goed nabuurschap en geloven dat een uitvaart voor iedereen betaalbaar moet zijn.

Wij bieden onze leden een voordelige uitvaart aan. Wij rekenen nooit meer dan de kostprijs. Leden krijgen een korting van € 200,- op dit bedrag. In ruil daarvoor betalen zij samen een klein maandbedrag waarmee wij onze overige onkosten kunnen vergoeden, zoals huisvesting en de stalling, opslag en verzekering van onze voertuigen.

De uitvaart is afgestemd op de wensen van de overledene en / of de nabestaanden. We verzorgen de uitvaart van kop tot staart en helpen bij alle wettelijke formaliteiten.

Als vereniging bieden wij geen verzekering aan: we zijn dus onafhankelijk. Wij vinden dat onze leden vrij moeten zijn in de wijze waarop zij de financiële risico’s van een uitvaart willen dekken.

De kosten van het lidmaatschap

Gezinnen al dan niet met kinderen tot 18 jaar  € 4,54  per jaar bij automatische incasso.
Alleenstaanden / thuiswonenden vanaf 18 jaar € 3,40 per jaar bij automatische incasso

Iedereen in Nederland is welkom om lid te worden van onze uitvaartvereniging. In de praktijk zijn het vooral mensen uit Barneveld en omstreken die bij ons lid worden. Leden zijn welkom op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering en kunnen zitting nemen in het bestuur van de vereniging. Onze inkomsten en uitgaven zijn transparant en na te lezen in ons jaarverslag.

Uitvaart voor mensen die geen lid zijn

Ondanks dat wij dus geen binding hebben met welke verzekeraar dan ook, kunt u de uitvaart wel door ons laten verzorgen, wanneer u elders bent verzekerd. U betaalt dan echter een hogere prijs, dan wanneer u lid bent van onze uitvaartvereniging.

Bent u geen lid, maar wilt u toch uw uitvaart door ons laten verzorgen? Dan is het van belang om te weten tegen welke voorwaarden u verzekerd bent. In sommige polissen is de uitvaart in ‘natura’ verzekerd. Dit houdt in dat bij overlijden de verzekeraar de uitvaart verzorgt tot een maximale prijs die in de polis staat vermeld. In dat geval moet uw verzekeraar van tevoren toestemming verlenen

Voordelen lidmaatschap

  • Het lidmaatschap kost u slechts €4,54 per jaar
  • Leden krijgen een korting wanneer zij de uitvaart door ons laten verzorgen
  • Bij voldoende leden bent u verzekerd van het feit dat wij als vereniging onafhankelijk blijven, dit drukt de kosten voor u als opdrachtgever
  • Bij automatische afschrijving betaalt u géén transactiekosten

Word nu lid