Sinds 1934

Enkele Barnevelders richtten in 1934 begrafenisvereniging “De Laatste Eer” op. Doel was en is om op basis van goed nabuurschap begrafenissen te verzorgen tegen kostende prijs. Men koos er heel bewust voor om een vereniging op te richten. Het ging er niet om dat er verdiend zou worden aan het leed van mensen in hun grootst verdriet.

In die tijd hadden mensen weinig financiële middelen om op passende wijze afscheid te nemen van hun dierbaren. Men had weinig gewoonweg weinig geld.

De Laatste Eer wil er voor iedereen zijn, ongeacht geloofsovertuiging of afkomst. Daarnaast wilde men mensen die d evoorkeur hadden voor crematie ook van dienst zijn. Dit leidde in 1969 tot de oprichting van de Barneveldse Begrafenisvereniging. Deze vereniging, waarmee bijzonder goede contacten hebben, richt zich met name op die mensen die crematie principieel afwijzen.

Om duidelijk te maken dat onze vereniging crematie niet afwijst hebben wij de naam Begrafenisvereniging gewijzigd in Uitvaartvereniging.

De basis van ons bestaan is in al die jaren ongewijzigd gebleven. Wel hebben wij door een behoudend finacieel beleid en de steun van onze leden in de loop van die jaren een solide basis kunnen leggen zodat wij ons in de huidige tijd met vele uitvaartondernemers en uitvaartbedrijven staande kunnen houden.

Wij beschikken over eigen rouwauto’s en huisvesting. Daarnaast hebben wij goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers in dienst die altijd voor u klaar staan.

Werkt De Laatste Eer Barneveld alleen in Barneveld?

Onze uitvaartvereniging is opgericht in Barneveld. Onze medewerkers komen ook uit die plaats of directe omgeving. De meeste uitvaarten verzorgen wij dan ook in Barneveld. Maar wij komen ook in andere plaatsen in Nederland. Zo hebben wij ook wel eens een uitvaart verzorgd op één van de Waddeneilanden.

Wanneer wij ver van huis uitvaarten verzorgen werken wij samen met andere uitvaart- of begrafenisondernemingen. Dit doen wij om de kosten voor u als opdrachtgever te drukken. Wanneer iemand in het buitenland overlijdt moeten er vele zaken worden geregeld. Ook hiervoor kunt u ons inschakelen. Wij verzorgen alle formaliteiten en organiseren de overbrenging van de overledene naar Nederland.