Na de uitvaart

Dankbetuiging

Na de uitvaart kan vanuit de familie van de overledene een dankbetuiging worden verstuurd. Alle belangstellenden worden via dit bericht bedankt voor hun meeleven in de afgelopen tijd.

Net als bij de rouwkaart of rouwadvertentie, moet deze tekst zorgvuldig opgesteld worden. De Laatste Eer kan u hierbij helpen.

Grafmonument

Na verloop van tijd kan de rustplaats van uw dierbare worden voorzien van een grafmonument. De Laatste Eer kan u adviseren.

Nazorg

Het overlijden van een geliefde brengt een groot verdriet met zich mee. Rouwen is een natuurlijk proces dat u in staat stelt om dit verlies te verwerken. Maar soms is het verdriet zo ingrijpend dat u vast komt te zitten in het rouwproces. Rouwbegeleiding neemt uw verdriet niet weg maar biedt u ondersteuning bij het vinden van een nieuwe balans in uw leven. Als u lid bent van een kerkgenootschap kunt u contact opnemen met uw pastoor, pastoraal werker of predikant. Op de website pratenoververlies.nl kunt u meer lezen over rouwverwerking. Ook kunt u via deze website chatten tussen 16.00 en 22.00 uur met een goed getrainde en vaak ervaringsdeskundige vrijwilliger