Overlijden melden? Wij zijn bereikbaar op 0342 - 415629 24/7

Na de uitvaart

Dankbetuiging

Na de uitvaart kan vanuit de familie van de overledene een dankbetuiging worden verstuurd. Alle belangstellenden worden via dit bericht bedankt voor hun meeleven in de afgelopen tijd.

Net als bij de rouwkaart of rouwadvertentie, moet deze tekst zorgvuldig opgesteld worden. De Laatste Eer kan u hierbij helpen.

Grafmonument

Na verloop van tijd kan de rustplaats van uw dierbare worden voorzien van een grafmonument. De Laatste Eer kan u adviseren.

Nazorg

Het overlijden van een geliefde brengt een groot verdriet met zich mee. Rouwen is een natuurlijk proces dat u in staat stelt om dit verlies te verwerken. Maar soms is het verdriet zo ingrijpend dat u vast komt te zitten in het rouwproces. Rouwbegeleiding neemt uw verdriet niet weg maar biedt u ondersteuning bij het vinden van een nieuwe balans in uw leven. Hierbij werken wij samen met “Oase” rouw- en verliesbegeleiding. Verdere informatie kunt u vinden op de website van “Oase“.